O systému nadkrokevní izolace TOPDEK

O nadkrokevní izolaci TOPDEK

Nadkrokevní izolace TOPDEKTOPDEK je systém izolace šikmé střechy s tepelnou izolací umístěnou nad krokvemi. Byl vyvinut v Atelieru DEK na základě dlouholetých zkušeností techniků, projektantů a znalců. Systém je unikátní zejména podrobným zpracováním všech konstrukčních detailů, které jsou klíčové pro bezvadné a dlouhodobé fungování střechy.

Konstrukce šikmých střech s tepelnou izolací nad krokvemi má tradici zejména v oblastech pod Alpami. Je tak důkladně prověřen náročnými klimatickými podmínkami. V našich podmínkách byla první střecha TOPDEK realizována v roce 2005. Od té doby probíhá nepřetržitý vývoj systému. Dnes již systém TOPDEK tvoří střechu na stovkách domů v České republice i na Slovensku. Některé z nich si můžete prohlédnout v kapitole REFERENCE.

Systém TOPDEK je vhodný jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Skladbami z nabídky TOPDEK lze splnit požadavky nejen pro rodinné domy, ale i pro bytové domy. Lze zvolit také skladbu s nadstandardní hydroizolační ochranou nebo skladbu se zvýšenou ochranou proti hluku z venkovního prostředí. V nabídce jsou také skladby se zvýšenou požární odolností. Podrobný popis skladeb a informace pro jejich návrh jsou uvedeny v kapitole SKLADBY.

Součásti systému nadkrokevní izolace

Tepelná izolace TOPDEK 022 PIR

Tepelněizolační desky TOPDEK 022 PIR se skládají z tepelněizolačního jádra a z povrchové úpravy provedené na obou stranách desky. Jádro desky je na bázi polyisokyanurátové pěny (PIR), která má velmi nízký součinitel tepelné vodivosti. Povrchovou úpravu pir izolace tvoří vrstvená fólie z papíru a hliníku. Desky TOPDEK 022 PIR se používají jako nadkrokevní tepelná izolace šikmých střech.

 

Tepelná izolace TOPDEK SKY

Kompletizovaná tepelněizolační deska TOPDEK SKY umožňuje rychlou montáž a zabezpečení tepelné izolace proti vniknutí deště v jednom kroku pokládky. Je tvořena tuhou plastovou pěnou na bázi polyisokyanurátu (PIR) a opláštěna hliníkovou fólií. Deska má boční plochy opatřené perem a drážkou. Na horním povrchu je pak opatřena třívrstvou fólií, tvořící doplňkovou hydroizolační vrstvu se svislými a vodorovnými přesahy s oboustranně integrovanou lepicí páskou. Funkční vrstvou fólie je propustný film na bázi polyesteru. Tepelněizolační desky TOPDEK SKY jsou určené do nadkrokevního systému šikmých střech. V případě tepelné izolace ve více vrstvách se vždy použije jako vrchní. 

 

VRUTY TOPDEK ASSY

Vruty TOPDEK ASSY jsou ocelové kotevní vruty opatřené několikavrstvým protikorozním povlakem na bázi zinkových a hliníkových mikrolamel. Vruty se upevňuje nadkrokevní izolace pir ve skladbě TOPDEK. Skladba se upevní přišroubováním kontralatě přes doplňkovou hydroizolační vrstvu, tepelněizolační vrstvu, parotěsnicí vrstvu a bednění do krokve. Vruty TOPDEK ASSY lze také použít pro provádění šroubových spojů dřevěných konstrukcí. Vruty TOPDEK ASSY se dodávají v průměru 8 mm a v délkách od 220 mm do 440 mm. Délky jsou odstupňovány po 20 mm. Geometrie vrutu je navržena pro snadné zašroubování. Speciální povrchová úprava zajišťuje dlouhodobou funkčnost vrutu vystaveného klimatickým vlivům.
vrut_topdek_assy.jpg

TOPDEK OKENNÍ DÍLEC

TOPDEK okenní dílec slouží ke kvalitnímu osazení střešního okna do skladby izolace šikmé střechy TOPDEK. Výrobek splňuje několik funkcí najednou. Zajišťuje tepelnou izolaci ostění střešního okna, umožňuje provést vzduchotěsné napojení střešního pláště na rám střešního okna a navíc vytváří pevný podklad pro montáž pohledové vrstvy ostění. Dílce jsou dodávány na objednávku vždy dle podmínek konkrétní stavby. Technické řešení TOPDEK okenní dílec je chráněno užitným vzorem u Úřadu průmyslového vlastnictví.
okenni_dilec_1.jpgokenni_dilec_2.jpg

VIKÝŘE TOPDEK

Systém vikýřů TOPDEK umožňuje zjednodušení a zrychlení práce při zachování užitných parametrů skladby TOPDEK. Nosná konstrukce vikýře se vyrábí obráběním na CNC obráběcím stroji z dřevěných hranolů KVH. Konstrukce má podobu stavebnice s předem připravenými tesařskými spoji, kterou lze snadno sestavit na střeše bez těžké zvedací techniky. Konstrukce se montuje podle přiloženého montážního schématu. Nosná konstrukce vikýře umožňuje snadné opláštění deskami OSB. Ty slouží jako pevný podklad pro následné provedení parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstvy a tepelněizolační vrstvy střechy a stěn vikýře. Systém je určen pro montáž sedlových a pultových vikýřů o šířce do 2 m.
vikyr TOPDEK.jpgvikyr2.jpg

TOPDEK AL BARRIER

SBS modifikovaný, samolepicí asfaltový pás, který se používá pro vytvoření parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstvy střechy. Díky hliníkové vložce má pás nadstandardně vysoký difúzní odpor. Nízká tloušťka pásu usnadňuje jeho zpracování.

TOPDEK COVER PRO

SBS modifikovaný, samolepicí asfaltový pás, který se používá pro vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy šikmých střech TOPDEK.