Dotační program NZÚ

TOPDEK s dotací Nová zelená úsporám


Systém šikmých střech TOPDEK lze s výhodou použít na objektech, kde je uvažováno o čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám.
Při rekonstrukci lze montáž střechy v systému TOPDEK zahrnout mezi energeticky úsporná opatření. Použití systému TOPDEK je vhodné také při stavbě nového rodinného nebo bytového domu v pasivním energetickém standardu.

Tepelná izolace TOPDEK 022 PIR, která je součástí systémových skladeb TOPDEK, má nadstandardní tepelněizolační vlastnosti (λ = 0,22 W/m.K). Tento tepelněizolační výrobek je zaregistrován v Seznamu výrobků a technologií (SVT) pod kódem SVT580.

Se zajištěním potřebné projektové dokumentace a dalších náležitostí potřebných k žádosti o dotaci Vám pomohou specialisté z Atelieru DEK. Zároveň lze také v Atelieru DEK objednat kompletní administraci žádosti o dotaci. Podrobné informace k uvedeným službám naleznete zde.
 

Nová zelená úsporám