Škola pro slabozraké

Realizace šikmé střechy v systému TOPDEK na objektu školy v Hejčíně u Olomouce. Stavba proběhla v roce 2012.