Součásti systému

TOPDEK 022 PIR

Tepelněizolační desky TOPDEK 022 PIR se skládají z tepelněizolačního jádra a z povrchové úpravy provedené na obou stranách desky. Jádro desky je na bázi polyisokyanurátové pěny (PIR), která má velmi nízký součinitel tepelné vodivosti. Povrchovou úpravu tvoří vrstvená fólie z papíru a hliníku. Desky TOPDEK 022 PIR se používají jako nadkrokevní tepelná izolace šikmých střech.

obr. TOPDEK 022 PIR
 

Parametr Hodnota
součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/m.K
napětí v tlaku při 10 % stlačení 150 kPa (do tl. 80 mm), 120 kPa (tl. nad 80 mm)
třída reakce na oheň E (výrobek uváděný na trh), B-s2-d0 (zkouška na normovém podkladu z ocelového plechu)
formát desek 2 400 × 1 200 mm
vyráběné tloušťky 60 mm - rovná hrana
80, 100, 120, 140, 160 mm hrana ve tvaru pero a drážka

 

VRUTY TOPDEK ASSY

Vruty TOPDEK ASSY jsou ocelové kotevní vruty opatřené několikavrstvým protikorozním povlakem na bázi zinkových a hliníkových mikrolamel. Vruty se upevňuje tepelná izolace nad krokvemi ve skladbě TOPDEK. Skladba se upevní přišroubováním kontralatě přes doplňkovou hydroizolační vrstvu, tepelněizolační vrstvu, parotěsnicí vrstvu a bednění do krokve. Vruty TOPDEK ASSY lze také použít pro provádění šroubových spojů dřevěných konstrukcí. Vruty TOPDEK ASSY se dodávají v průměru 8 mm a v délkách od 220 mm do 440 mm. Délky jsou odstupňovány po 20 mm. Geometrie vrutu je navržena pro snadné zašroubování. Speciální povrchová úprava zajišťuje dlouhodobou funkčnost vrutu vystaveného klimatickým vlivům.

VRUT TOPDEK ASSY
obr. vrut topdek assy

TOPDEK OKENNÍ DÍLEC

TOPDEK okenní dílec slouží ke kvalitnímu osazení střešního okna do skladby TOPDEK. Výrobek splňuje několik funkcí najednou. Zajišťuje tepelnou izolaci ostění střešního okna, umožňuje provést vzduchotěsné napojení střešního pláště na rám střešního okna a navíc vytváří pevný podklad pro montáž pohledové vrstvy ostění. Dílce jsou dodávány na objednávku vždy dle podmínek konkrétní stavby. Technické řešení TOPDEK okenní dílec je chráněno užitným vzorem u Úřadu průmyslového vlastnictví.

TOPDEK OKENNÍ DÍLEC

obr. okenní dílec 1obr. okenní dílec 2

VIKÝŘE TOPDEK

Systém vikýřů TOPDEK umožňuje zjednodušení a zrychlení práce při zachování užitných parametrů skladby TOPDEK. Nosná konstrukce vikýře se vyrábí obráběním na CNC obráběcím stroji z dřevěných hranolů KVH. Konstrukce má podobu stavebnice s předem připravenými tesařskými spoji, kterou lze snadno sestavit na střeše bez těžké zvedací techniky. Konstrukce se montuje podle přiloženého montážního schématu. Nosná konstrukce vikýře umožňuje snadné opláštění deskami OSB. Ty slouží jako pevný podklad pro následné provedení parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstvy a tepelněizolační vrstvy střechy a stěn vikýře. Systém je určen pro montáž sedlových a pultových vikýřů o šířce do 2 m.

TOPDEK VIKÝŘE

obr. vikýř 1obr. vikýř 2

TOPDEK AL BARRIER

SBS modifikovaný, samolepicí asfaltový pás, který se používá pro vytvoření parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstvy střechy. Díky hliníkové vložce má pás nadstandardně vysoký difúzní odpor. Nízká tloušťka pásu usnadňuje jeho zpracování.

TOPDEK COVER PRO

SBS modifikovaný, samolepicí asfaltový pás, který se používá pro vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy šikmých střech TOPDEK.